GDPR

zľava - 25 %
Správa účastníkov školení prevádzkovateľa a tretích strán. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Diagnostika stavu zabezpečenia GDPR. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Analýza GDPR prevádzkovateľa. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
DPIA - analýza rizík a identifikácia bezpečnostných incidentov. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Revíza zmlúv prevádzkovateľa. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Evidencia záznamov o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Audit DPIA (Data Protection Impact Assessment) - posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
GDPR agenda priradenia účelov spracúvania osobných údajov a príslušných právnych základov. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 11 %
GDPR agenda priradenia účelov spracúvania osobných údajov a príslušných právnych základov. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 15 %
GDPR agenda priradenia účelov spracúvania osobných údajov a príslušných právnych základov. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu