Školenia

Systém kybernetickej bezpečnosti (SKB)
Detail produktu
Systém manažérstva kvality (SMK)
Detail produktu
Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB)
Detail produktu
Integrovaný systém manažérstva (ISM)
Detail produktu
zľava - 0 %
Vzdelávanie v oblasti ochrany osobných údajov.
Detail produktu
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti (InfoSec) a GDPR.
Detail produktu
Školenie SÚLAD online - ZMLUVNÉ VZŤAHY
Detail produktu
Školenie SÚLAD online - KATALÓG OHROZENÍ
Detail produktu
Školenie SÚLAD online - ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV
Detail produktu
Školenie SÚLAD online - EVIDENCIA NESÚLADOV
Detail produktu
Školenie SÚLAD online - KYBERAGENDY IS
Detail produktu