ISM

zľava - 25 %
Podsystém ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - MIKROPODNIK. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 11 %
Podsystém ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - MIKROPODNIK/MALÝ PODNIK. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 15 %
Podsystém ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - STREDNÝ PODNIK. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu
zľava - 25 %
Podsystém PROCESY - MIKROPODNIK. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 11 %
Podsystém PROCESY - MIKROPODNIK/MALÝ PODNIK. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 15 %
Podsystém PROCESY - STREDNÝ PODNIK. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu
zľava - 25 %
Podsystém ROLY pre MIKROPODNIK. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 11 %
Podsystém ROLY - MIKROPODNIK/MALÝ PODNIK. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 15 %
Podsystém ROLY - STREDNÝ PODNIK. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu
zľava - 25 %
Podsystém OBJEKTY pre MIKROPODNIK. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 11 %
Podsystém OBJEKTY - MIKROPODNIK/MALÝ PODNIK. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 15 %
Podsystém OBJEKTY - STREDNÝ PODNIK. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu