Digitálne služby

zľava - 25 %
Digitálna služba SÚLAD online - ZMLUVNÉVZŤAHY pre podporu riadenia kyberbezpečnosti. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Podsystém ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - MIKROPODNIK. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
Interný audit systému manažérstva kvality. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Interný audit kybernetickej bezpečnosti. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Správa účastníkov školení prevádzkovateľa a tretích strán. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 11 %
Podsystém ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - MIKROPODNIK/MALÝ PODNIK. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 11 %
Digitálna služba SÚLAD online - ZMLUVNÉVZŤAHY pre podporu riadenia kyberbezpečnosti. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 25 %
Diagnostika stavu zabezpečenia GDPR. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
Interný audit systému manažérstva kvality. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 11 %
Interný audit kybernetickej bezpečnosti. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 15 %
Digitálna služba SÚLAD online - ZMLUVNÉVZŤAHY pre podporu riadenia kyberbezpečnosti. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu
zľava - 25 %
Analýza GDPR prevádzkovateľa. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
Interný audit systému manažérstva kvality. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu
zľava - 15 %
Interný audit kybernetickej bezpečnosti. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu
zľava - 15 %
Podsystém ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - STREDNÝ PODNIK. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu
zľava - 25 %
Podsystém PROCESY - MIKROPODNIK. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Digitálna služba SÚLAD online - KATALÓG OHROZENÍ pre podporu riadenia kyberbezpečnosti. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
DPIA - analýza rizík a identifikácia bezpečnostných incidentov. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Interný audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 25 %
Interný audit kybernetickej bezpečnosti. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu