ISO

Interný audit systému manažérstva kvality. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
Interný audit systému manažérstva kvality. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
Interný audit systému manažérstva kvality. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu
zľava - 25 %
Interný audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Počet používateľov: 1 - 9
Detail produktu
zľava - 11 %
Interný audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Počet používateľov: 10 - 49
Detail produktu
zľava - 15 %
Interný audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Počet používateľov: 50 - 149
Detail produktu