Katalóg DS

PORTFÓLIO PRODUKTOV A SLUŽIEB

Názov produktu - digitálnej služby / ID kód služby (ID kód D / ID kód I /ID kód T / ID kód A / ID kód K /ID kód S)
Číselnik ID kódu:
D - digitálna služba / I - kontrola integrity digitálnej služby / T - tréning digitálnej služby / A - audit / K - konzultácia / S – školenie
Pre zobrazenie tabuľky digitálnych služieb produktu kliknite prosím na Názov produktu (1. až 5.)

 1. Systém kybernetickej bezpečnosti

Digitálna služba SKB Prihlásiť sa ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť 
AUDITY SÚLADU KB SK D001SKB01 D I001SKB01 I T001SKB01 T A001SKB01 A K001SKB01 K S001SKB01 S
BEZPEČNOSTNÉ ROLY SK D001SKB02 D I001SKB02 I T001SKB02 T A001SKB02 A K001SKB02 K S001SKB02 S
RIADENIE SÚLADU KB SK D001SKB03 D D001SKB03 I T001SKB03 T A001SKB03 A K001SKB03 K S001SKB03 S

 2Interné audity ISO

Digitálna služba ISO Prihlásiť sa ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť
INTERNÉ AUDITY SMK SK D002ISO01 D I002ISO01 I T002ISO01  T A002ISO01  A K002ISO01 K S002ISO01 S
INTERNÉ AUDITY SMIB SK D002ISO02 D I002ISO02 I T002ISO02  T A002ISO02  A K002ISO02  K S002ISO02 S
INTERNÉ AUDITY BCMS SK D002ISO03 D I002ISO03 I T002ISO03 T A002ISO03 A K002ISO03 K S002ISO03 S

 3Integrovaný systém manažérstva

Digitálna služba ISM Prihlásiť sa ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód  Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SK D003ISM01 D I003ISM01 I T003ISM01 T A003IMS01 A K003IMS01 K S003IMS01 S
PROCESY SK D003ISM02 D I003ISM02 I T003ISM02 T A003IMS02 A K003IMS02 K S003IMS02 S
ROLY SK D003ISM03 D I003ISM03 I T003ISM03 T A003IMS03 A K003IMS03 K S003IMS03 S
OBJEKTY SK D003ISM04 D I003ISM04  I T003ISM04 T A003IMS04 A K003IMS04 K S003IMS04 S

 4. GDPR

Digitálna služba GDPR Prihlásiť sa ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť
ŠKOLENIE - modul správy účastníkov (GDPR live) SK D004GDPR01 D I004GDPR01 I T004GDPR01 T A004GDPR01 A K004GDPR01 K S004GDPR01 S
DIAGNOSTIKA (GDPR live) SK D004GDPR02 D I004GDPR02  I T004GDPR02 T A004GDPR02 A K004GDPR02 K S004GDPR02 S
ANALÝZA (GDPR live) SK D004GDPR03 D I004GDPR03 I T004GDPR03 T A004GDPR03 A K004GDPR03 K S004GDPR03 S
DPIA - posúdenie vplyvu na ochranu údajov (GDPR live) SK D004GDPR04 D I004GDPR04 I T004GDPR04 T A004GDPR04 A K004GDPR04 K S004GDPR04  S
REVÍZIA ZMLÚV (GDPR live) SK D004GDPR05 D I004GDPR05  I T004GDPR05 T A004GDPR05 A K004GDPR05 K S004GDPR05  S
EVIDENCIA ZÁZNAMOV (GDPR live) SK D004GDPR06 D I004GDPR06  I T004GDPR06 T A004GDPR06 A K004GDPR06 K S004GDPR06  S
AUDITY DPIA SK D004GDPR07 D I004GDPR07  I T004GDPR07 T A004GDPR07 A K004GDPR07 K S004GDPR07  S
AGENDA IB (InfoSec) SK D004GDPR08 D I004GDPR08  I T004GDPR08 T A004GDPR08 A K004GDPR08 K S004GDPR08  S

 5SÚLAD online

Digitálna služba SÚLAD online Prihlásiť sa ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód  Kúpiť ID kód Kúpiť ID kód Kúpiť
ZMLUVNÉ VZŤAHY SK D005SULAD01 D I005SULAD01 I T005SULAD01 T A005SULAD01 A K005SULAD01 K S005SULAD01 S
KATALÓG OHROZENÍ SK D005SULAD02 D I005SULAD02 I T005SULAD02 T A005SULAD02 A K005SULAD02 K S005SULAD02 S
ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV SK D005SULAD03 D I005SULAD03 I T005SULAD03 T A005SULAD03 A K005SULAD03 K S005SULAD03 S
EVIDENCIA NESÚLADOV SK D005SULAD04 D I005SULAD04 I T005SULAD04 T A005SULAD04 A K005SULAD04 K S005SULAD04 S
KYBERAGENDY IS SK D005SULAD05 D I005SULAD05  I T005SULAD05 T A005SULAD05 A K005SULAS05 K S005SULAD05 S

 VSTUP DO KLIENTSKEJ ZÓNY (PRIVATE CLOUD DSMANAGER®)
1. Kliknutím na názov produktu - digitálnej služby z katalógu digitálnych služieb sa Vám zobrazia služby vybraného produktu.
2. Pre VSTUP do DIGITÁLNEJ SLUŽBY kliknite vo vybranom riadku na link Prihlásiť sa SK.
3. Pre zakúpenie vybranej digitálnej služby v Eshope kliknite na link Kúpiť D.
4. Pre zakúpenie kontroly integrity digitálnej služby v Eshope kliknite na link Kúpiť I.
5. Pre zakúpenie tréningu k vybranej digitálnej službe v Eshope kliknite na link Kúpiť T.
6. Pre zakúpenie auditu k vybranému produktu v Eshope kliknite na link Kúpiť A.
7. Pre zakúpenie konzultácie k vybranému produktu v Eshope kliknite na link Kúpiť K.
8. Pre zakúpenie školenia k vybranému produktu / digitálnej službe v Eshope kliknite na link Kúpiť S.
9. Prihlasovacie údaje ste obdržali emailom po zakúpení produktu / služby.

  UPOZORNENIE:
  Výber jazyka z ponuky menu je potrebné navoliť pred spustením digitálnej služby.

  Pre vstup do digitálnej služby použite prosím nasledovné parametre:

 • Mobilné zariadenia s OS Windows, iOS, Android
 • Meno / Heslo / PIN

  TERMÍNY A DEFINÍCIE:
   D - Digitálna služba
   I
 - Kontrola integrity DS 
   T
 - Tréning digitálnej služby
   A
 - Audit
   K
 - Konzultácia
   S
 - Školenie
   
SKB - Systém Kybernetickej Bezpečnosti
   ISO - International Organization for Standardization
   GDPR - General Data Protection Regulation
   LMS - Learning management system
   ISM - Integrovaný Systém Manažérstva
   IMS - Integrated Management System
   SMIB - Systém Manažérstva Informačnej Bezpečnosti
   ISMS - Information Security Management System
   SMK - Systém Manažérstva Kvality
   QMS - Quality Management System
   IB - Informačná Bezpečnosť
   InfoSec - Information security

 

ZOZNAM DIGITÁLNYCH SLUŽIEB (september 2023)

 ID Digitálnej služby / Názov digitálnej služby

  D001SKB00 / Systém kybernetickej bezpečnosti 

 • D001SKB01 / AUDITY SÚLADU KB
 • D001SKB02 / BEZPEČNOSTNÉ ROLY
 • D001SKB03 / RIADENIE SÚLADU KB

  D002ISO00 / Interné audity ISO 

 • D002ISO01 / INTERNÉ AUDITY SMK
 • D002ISO02 / INTERNÉ AUDITY SMIB 

  D003ISM00 / Integrovaný systém manažérstva

 • D003IMS01 / ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 • D003IMS02 / PROCESY
 • D003IMS03 / ROLY
 • D003IMS04 / OBJEKTY

   D004GDPR00 / GDPR

 • D004GDPR01 / ŠKOLENIE - modul správy účastníkov školenia (GDPR live)
 • D004GDPR02 / DIAGNOSTIKA (GDPR live)
 • D004GDPR03 / ANALÝZA (GDPR live)
 • D004GDPR04 / DPIA - posúdenie vplyvu na ochranu údajov (GDPR live)
 • D004GDPR05 / REVÍZIA ZMLÚV (GDPR live)
 • D004GDPR06 / EVIDENCIA ZÁZNAMOV (GDPR live)
 • D004GDPR07 / AUDITY DPIA
 • D004GDPR08 / AGENDA IB (InfoSec)
 • D004GDPR11 / ŠKOLENIE GDPR ONLINE (vrátane krátkeho testu)
 • D004GDPR12 / ŠKOLENIE GDPR DISTANČNE

   D005SÚLAD00 / SÚLAD online

 • D005SULAD01 / SÚLAD online – ZOZNAM ZMLUVNÝCH VZŤAHOV INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
 • D005SULAD02 / SÚLAD online – KATALÓG OHROZENÍ
 • D005SULAD03 / SÚLAD online – ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV (+TRETÍCH STRÁN)
 • D005SULAD04 / SÚLAD online – EVIDENCIA ZISTENÝCH NESÚLADOV S KIB
 • D005SULAD05 / SÚLAD online – KYBERAGENDY IS