Konzultácie

Služby konzultanta SKB - AUDITY SÚLADU KB. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta SKB - BEZPEČNOSTNÉ ROLY. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta SKB - RIADENIE SÚLADU KB. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta ISO - INTERNÉ AUDITY SMK. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta ISO - INTERNÉ AUDITY SMIB. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta ISM - ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta ISM - PROCESY. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta ISM - ROLY. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta ISM - OBJEKTY. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta GDPR - ŠKOLENIE - modul správy účastníkov (GDPR live). Len pre existujúcich zákazníkov. .
Detail produktu
Služby konzultanta GDPR - DIAGNOSTIKA. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta GDPR - ANALÝZA. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta GDPR - DPIA (GDPR live). Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta GDPR - REVÍZIA ZMLÚV. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta GDPR - EVIDENCIA ZÁZNAMOV. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta GDPR - AUDITY DPIA. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta GDPR - AGENDA IB (InfoSec). Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta SÚLAD online - ZMLUVNÉ VZŤAHY. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta SÚLAD online - KATALÓG OHROZENÍ. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu
Služby konzultanta SÚLAD online - ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV. Len pre existujúcich zákazníkov.
Detail produktu